Användarvillkor

Annonsering

1 § Detta avtal gäller mellan Sweweb AB, org. nr 556673-9867 (nedan kallat ”Sweweb”) och den som använder och skickar in text, bild, media och skriver kommentarer på Gratisutbildning.se (nedan kallad ”Användaren”). Användaren kan skicka in artiklar skrivna som utbildningar (nedan kallad ”Utbildningar” och dylikt), bilder, media och dylikt.

2 § Sweweb tillhandahåller en tjänst där du som användare får lägga upp utbildningar med tillhörande bilder och media. Användaren kan vara privatperson, offentlig verksamhet, företag eller dylikt.

3 § Detta användaravtal gäller från och med att Användaren har registrerat sig och skapat sig ett konto på GratisUtbildning.se med användarnamn och lösenord, och därmed fått tillgång till Swewebs tjänst.

Genom att tillgå GratisUtbildning.se anses Användaren ha accepterat villkoren i detta användaravtal.

4 § Användaren samtycker till att Sweweb behandlar de personuppgifter som Användaren har tillhandahållit i samband med användandet av vår tjänst. Tillhandahållna personuppgifter används för att administrera GratisUtbildning.se. Sweweb skall behandla tillhandahållna personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samt skall vidare tillse att Användarens identitet inte röjs om han eller hon har valt att inte publicera sitt riktiga namn på sidan och att övriga personuppgifter inte sprids till tredje man utanför Sweweb, med undantag för de fall då polis eller åklagarmyndigheten eftersöker en enskild Användares personuppgifter eller om Sweweb är skyldig att lämna ut personuppgifter enligt lag, föreskrift eller föreläggande från myndighet.

5 § Endast den person som har registrerat sig hos Gratisutbildning.se får bruka våra tjänster. Att lämna ut användarnamn och lösenord till någon annan är inte tillåtet. Sweweb har rätt att omedelbart stänga av en Användare som inte följer detta användaravtal.

6 § Sweweb har rätt att stänga ner vår tjänst och hemsida utan förvarning för underhåll eller annan driftteknisk verksamhet. Vår tjänst tillhandahålls utan några garantier och vi reserverar oss för ev. fel och avbrott.

7 § Sweweb ansvarar inte för skador som uppstår ur eller på annat sätt är relaterade till användandet av våra tjänster. Användaren ansvarar själv att utbildningen är korrekt skriven och att materialet är skrivet av Användaren eller att Användaren äger full copyright rätt till skrivet material samt text, bilder, media och dylikt.

8 § Sweweb förhandsgranskar alla insända utbildningar så gott det går men det är Användaren som ansvarar självständigt för innehållet och att alla uppgifter stämmer samt skall bland annat se till att utbildningen inte:

– Utgör någon som helst hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring;
– Gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, som ex. att utan tillstånd publicera någon annans upphovsrättsskyddade texter, bilder, filmer m.m.;
– Har någon form av text, bild, film eller dylikt som står i strid mot Marknadsföringslagen;
– Gör något angrepp på företagshemligheter;
– Innehåller förtal, förolämpning eller andra slags kränkningar;
– Innehåller pornografiskt eller sexuellt skildrande bilder, filmer eller texter;
– Utan skriftligt tillstånd innehåller andra personers personuppgifter som adress, telefonnummer, e-postadress, bilder, personnummer samt uppgifter om hälso- och sjukdomstillstånd eller andra dylikt känsliga personuppgifter.
– Innehåller material som är sekretessbelagt enligt sekretesslagen (SFS 1980:100).
– Innehåller material som på annat sätt än ovanstående strider mot svensk lag.

Sweweb har rätt att omedelbart stänga av och ta bort samtliga utbildningar som har skickats in av Användaren om dessa utbildningar och kommentarer består av sådant material som anges i 8 § eller om utbildningarna och kommentarerna innehåller material som Sweweb anser olagligt eller olämpligt.

9 § Sweweb använder sig av Cookies och du som Användare godkänner automatiskt användning av Cookies när du brukar vår hemsida GratisUtbildning.se och samtliga våra tjänster. Mer information om vår användning av Cookies och hur du kan ta bort Cookies hittar du här.

10 § Användaren har rätt att lägga till information om sig, sitt företag och/eller uppdragsgivare samt lägga in 2st länkar och en bild i vardera utbildning. Länkarna måste vara till Användarens personliga blogg/hemsida och/eller företagshemsida och/eller uppdragsgivarens hemsida.

11 § Sweweb har rätt att lägga upp annonser i form av banners, textlänkar och sponsorrutor i alla utbildningar som Användaren har skickat in samt runt om på alla sidor hos Gratisutbildning.se. Sponsorrutor är en ruta som läggs längst upp under rubriken i en utbildning och består av en länk och ett stycke text. Sponsorrutor kan köpas av företag som vill marknadsföra sig hos GratisUtbildning.se.

12 § Användaren ska hålla Sweweb skadelöst för alla kostnader relaterade till krav från tredje man avseende innehåll i Användarens utbildningar och kommentarer, som utan begränsning omfattar kostnader relaterade till intrång i immateriella rättigheter och annan tillämplig lagstiftning.

13 § Sweweb har rätt att när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av de villkor som stadgas i detta användaravtal. Sweweb ska meddela Användaren om och när detta sker. Meddelandet sänds till den e-postadress som Användaren uppgav när Användaren anslöt sig till GratisUtbildning.se. Det är Användarens ansvar att informera sig och ta del av de ändringar som sker.

14 § Sweweb har evig publiceringsrätt till allt material såsom utbildningar, texter, bilder, filmer, kommentarer och dylikt som skickas in till GratisUtbildning.se. Sweweb har vidare rätt att utan ersättning publicera allt material som finns i Användarens inskickade utbildningar, bilder och kommentarer i andra medier, vilket utan begränsning gäller tryckt skrift och andra webbplatser, i och från Sverige och även i utlandet. Swewebs rätt till innehållet i alla utbildningar, bilder och kommentarer innefattar rätt att med eller utan redigering presentera hela materialet eller utdrag ur detsamma. Sweweb har även rätt att översätta materialet till andra språk inför publicering. Vid en eventuell ägarförändring har Sweweb rätt att vidareupplåta sin publiceringsrätt enligt denna 15 §. Användaren skall hålla Sweweb skadelöst för ev. krav som riktas mot Sweweb i anledning av sådan publicering.

15 § Detta användaravtal skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Genom att du fortsätter använda denna hemsida tillåter du användandet av cookies på denna hemsida. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close